پرستار فرشته ای با بالهای نامرئی

ترمیم دریچه های قلب

جراحی که تهاجمی ترین روش درمان دریچه هاست در واقع نوعی عمل باز قلب است. جراحی وقتی انجام میشود که سایر روشها مانند درمان دارویی و ترمیم دریچه از طریق پوست با شکست مواجه شده باشند و البته ممکن است به دلیل نوع و شدت درگیری جرّاحی دریچه برای بیمار به عنوان اولین درمان انتخاب شود. اکثر جراحی های دریچه قلب روی دریچه میترال و آئورت انجام میشود. دو نوع جراحی روی دریچه ها انجام میدهند. ترمیم دریچه درگیر و تعویض دریچه. جراحی ترمیم دریچه آسیب دیده میتواند شامل باز کردن دریچه تنگ شده و برداشتن رسوبات کلسیم از روی دریچه و بهتر شدن حرکت آنها ، تقویت کردن دریچه ای که خوب بسته نمیشود و نیز ترمیم و اصلاح نقایص مادرزادی دریچه باشد. البته به تازگی روش جراحی محدود تری به نام جراحی دریچه قلب با حداقل تهاجم برای ترمیم دریچه های قلبی در برخی بیماران انجام میشود که در این روش ترمیم دریچه از طریق برشهای کوچکی روی قفسه سینه بیمار و برداشتن قسمت کوچکی از استخوان جناغ انجام میشود. ریسک و عوارض این نوع جراحی بسیار کمتر از جراحی قلب باز است و طول مدت بستری در بیمارستان بعد از عمل هم کوتاه تر است. اما زمانی که امکان ترمیم دریچه درگیر وجود ندارد تعویض دریچه در نظر گرفته میشود و دریچه درگیر بیمار برداشته شده و دریچه مصنوعی جایگزین آن میشود. ادامه دارد.....

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر ۱۳۸۵ساعت 14:38  توسط یاسمن  |